Upozorňujeme na změnu e-mailové adresy Asociace
» nová adresa je: info@asociacebozp-po.cz «

Dle vývoje epidemiologické situace a aktuálních nařízení vlády budeme přihlášené účastníky vždy předem informovat o tom, zda se námi pořádané školení, kurz či zkouška uskuteční.


  • Zkoušky BOZP – PŘIDÁN NOVÝ TERMÍN
    Vzhledem k zájmu většího počtu uchazečů o červnový termín zkoušky doplňujeme další termín zkoušky, a to 29. 6. 2021. Na oba červnové termíny je po dohodě se sekretariátem ještě možnost přihlášení.
  • V souvislosti s epidemií koronaviru jsme byli nuceni přeložit seminář „Hradec Králové z původně plánovaného 26.01.2021 na neurčito (vládní opatření Covid19).

Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z.s. je akreditovaným profesním sdružením k výchově a odbornému vzdělávání pracovníků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Je vedená u Krajského soudu v Brně L 344 v souladu ze zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění.

Asociace sdružuje odborně způsobilé osoby v oboru BOZP a PO s dlouholetou praxí.

Odborné aktivity asociace jsou určeny všem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, kterým zajišťujeme prostřednictvím svých členů komplexní služby BOZP a PO (např. školení zaměstnanců, zpracování potřebné dokumentace, sledování plnění úkolů v organizacích vyplývajících z právních předpisů, např. povinnosti zaměstnavatelů atd.).