2016 – Prudká u Tišnova

Odborné školení + valná hromada – 13.6. – 14.6.2016 – Prudká u Tišnova