Přihláška na kurz BOZP k první zkoušce

    Závazná přihláška na "Přípravný kurz ke zkouškám odborné způsobilosti k výkonu funkce osoby odborně způsobilé v prevenci rizik"

    Vyberte si jeden z následujících termínů (vyžadováno)

    Jste členem "Asociace..." ? (vyžadováno - určuje cenu kurzu)

    Poplatek se hradí zálohově převodním příkazem na účet Institutu výchovy a technických služeb BOZP a PO č. 2800896545/2010, VS= číslo zálohové faktury, KS=0308, IČ 255 90 111. Nejsme plátci DPH. Zálohovou fakturu Vám zašleme e-mailem; uhrazena musí být tak, aby finanční prostředky byly na výše uvedený účet připsány nejpozději den před nástupem do kurzu. U prezence Vám bude vydán účetní doklad.


    Údaje o plátci pro účely fakturace: