Přihláška na odborný seminář

  Závazná přihláška na seminář/e (doškolování techniků/osob odborně způsobilých v prevenci rizik)

  Vyberte minimálně jednu akci, které se chcete zúčastnit: (vyžadováno)

  23. 01. 2018 - Hradec Králové26. 03. 2018 - Plzeň27. 02. 2018 - Praha24. 04. 2018 - Brno

  Jste členem "Asociace..." ? (vyžadováno - určuje cenu: člen 1700,- Kč / nečlen 1900,-Kč)

  V ceně účastnického poplatku je zahrnuto občerstvení v hodnotě 100,- Kč. Poplatky se hradí zálohově převodním příkazem na účet Institutu výchovy a technických služeb BOZP a PO č. 2800896545/2010, VS= číslo zálohové faktury, KS=0308, IČ 255 90 111. Nejsme plátci DPH. Zálohovou fakturu společně s potvrzením přijetí přihlášky Vám zašleme e-mailem po jejím obdržení. U prezence Vám bude vydán účetní doklad.


  Údaje o plátci pro účely fakturace: