Přípravný kurz ke zkouškám odborné způsobilosti k výkonu funkce osoby odborně způsobilé v prevenci rizik

Přípravné kurzy ke zkouškám odborné způsobilosti k výkonu funkce osoby odborně způsobilé v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

1) Intenzivní pětidenní přípravný kurz u zájemců k vykonání první zkoušky odborně způsobilých osob v prevenci rizik:

Účastnický poplatek za přípravný pětidenní kurz: 8.000,- Kč

podání přihlášky do: přípravný pětidenní kurz se koná ve dnech:
12. 02. 2021
ZRUŠENO
22. – 23. 02. 2021
01. – 02. 03. 2021
5. den dle dohody
14. 05. 2021 17. – 18. 05. 2021
24. – 25. 05. 2021
5. den dle dohody
17. 09. 2021 20. – 21. 09. 2021
30. 09. – 01. 10. 2021
5. den dle dohody

2) Intenzivní dvoudenní přípravný kurz u zájemců k vykonání periodické zkoušky (po 5ti letech) odborně způsobilých osob v prevenci rizik:

Účastnický poplatek za přípravný dvoudenní kurz: 3.500,- Kč

 

podání přihlášky do: přípravný dvoudenní kurz se koná ve dnech:
19. 02. 2021
01. – 02. 03. 2021
Přihlášení účastníci budou kontaktováni s informacemi ohledně přípravy na kurz, která bude reflektovat aktuální epidemiologickou situaci.
14. 05. 2021 24. – 25. 05. 2021
17. 09. 2021 30. 09. – 01. 10. 2021

Všichni účastníci kurzů obdrží CD se souborem 60-ti ústních a 400 aktualizovaných písemných otázek, které budou probírány v rámci přípravného kurzu.

Účastníci rovněž obdrží v el. podobě další odborné materiály potřebné k přípravě na zkoušku a zkušební řád. Veškeré okruhy ústních otázek je možné též konzultovat dle potřeby v průběhu konání kurzu.

Pro přihlášení se na tento kurz můžete také využít ONLINE FORMULÁŘ

Soubory ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
doc 2021_BOZP_kurz_pripravny_ke_zkouskam_OZO _v2 26 KB