Přípravné kurzy ke zkouškám

Bezpečnostní technik

Školení k získání odborné způsobilosti určen pro ty, kteří nesplňují kvalifikační požadavky pro zkoušky odborně způsobilých osob v prevenci rizik.