Valná hromada 2019 – pozvánka

10. a 11. června odborný seminář, 11. června od 10:00 valná hromada

Místo konání semináře s valnou hromadou: Poděbrady, Hotel Golfi, Na Kopečku 595

ONLINE PŘIHLÁŠKA

…podrobnosti a „papírová“ přihláška ke stažení viz níže v souboru ke stažení


10. června 2019 – odborný seminář na téma:

 1. Revize a kontroly el. spotřebičů
 2. Metodika a vyhodnocení rizik
 3. Ergonomie pracovního prostředí
 4. Sklady a skladování
 5. Zodpovězení dotazů

11. června 2019 – odborný seminář na téma:

 1. Výklad členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí se zvýšeným požárním nebezpečím
 2. Změny při provádění kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení
 3. Na aktuální téma
 4. Zodpovězení dotazů

PROGRAM VALNÉ HROMADY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR, z.s. konané 11.06.2019 v Poděbradech od 10 hod.

Program jednání:

 1. Zahájení, přivítání přítomných a hostů, schválení programu jednání valné hromady
 2. Volba návrhové komise valné hromady
 3. Volba zapisovatele zápisu
 4. Zpráva o činnosti Asociace od minul valné hromady (od 5.6.2018, která se konala v Telči)
 5. Zpráva revizní komise o kontrole hospodaření za rok 2018
 6. Návrh rozpočtu na rok 2019
 7. Plán činnosti na další volební období
 8. Diskuze
 9. Návrh na usnesení a jeho schválení
 10. Závěr

Soubory ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
doc 2019 Pozvánka seminář BOZP a PO + VH Poděbrady 56 KB