Zkoušky BOZP 2019

Zkoušky / periodické zkoušky odborné způsobilosti BOZP v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

Poplatek:

  • 4000,- Kč

Termíny:

  • 02. dubna 2019
  • 17. května 2019
  • 22. října 2019

Maximální počet přihlášených do jednotlivých termínů je 12 uchazečů (2 zkušební komise).

V případě, že počet předběžně vyhlášených termínů nebude stačit většímu počtu zájemců o zkoušku, budou vyhlášeny další termíny a na těchto stránkách budou průběžně doplňovány.

Zkušební řád“ a „Soubor ústních otázek ke zkouškám odborné způsobilosti v prevenci rizik“ v aktuální verzi najdete pod odkazem Soubory ke stažení.

Poplatek za zkoušky odborné způsobilosti v prevenci rizik předem nehraďte, lze uhradit až po vyplnění písemné přihlášky, kterou obdržíte od administrátorky zkoušky a po obdržení vystavené faktury.

Poplatek za zkoušku nelze hradit v hotovosti. Zkoušky provádí akreditovaná organizace: Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR, z.s.