Zkoušky BOZP 2020

Zkoušky / periodické zkoušky odborné způsobilosti BOZP v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

Poplatek:

  • 4000,- Kč

Termíny:

  • 16.03.2020
  • 15.06.2020
  • 07.12.2020

Maximální počet přihlášených do jednotlivých termínů je 12 uchazečů (2 zkušební komise).

V případě, že počet předběžně vyhlášených termínů nebude stačit většímu počtu zájemců o zkoušku, budou vyhlášeny další termíny a na těchto stránkách budou průběžně doplňovány.

V sekci Soubory ke stažení najdete potřebné soubory:

  • Zkušební řád
  • Soubor ústních otázek ke zkouškám odborné způsobilosti v prevenci rizik v aktuální verzi
  • Informace k první zkoušce a k přihlášení na zkoušku
  • Informace k periodické zkoušce a k přihlášení na zkoušku

Poplatek za zkoušky odborné způsobilosti v prevenci rizik předem nehraďte, lze uhradit až po vyplnění písemné přihlášky, kterou obdržíte od administrátorky zkoušky a po obdržení vystavené faktury.

Poplatek za zkoušku nelze hradit v hotovosti. Zkoušky provádí akreditovaná organizace: Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR, z.s.