Zkoušky BOZP 2021

Zkoušky / periodické zkoušky odborné způsobilosti BOZP v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

Poplatek:

 • 4000,- Kč (1 opravná zkouška je zdarma)

Termíny:

 • 6. dubna 2021
 • 11. května 2021 přesunuty (sloučeny) na 15. června 2021
 • 15. června 2021
 • 29. června 2021 – přidán nový termín
 • 19. října 2021
 • 7. prosince 2021

Maximální počet přihlášených do jednotlivých termínů je 6 uchazečů.

V případě, že počet předběžně vyhlášených termínů nebude stačit většímu počtu zájemců o zkoušku, budou vyhlášeny další termíny a na těchto stránkách budou průběžně doplňovány.

V sekci Soubory ke stažení najdete potřebné soubory:

 • Zkušební řád
 • Soubor ústních otázek ke zkouškám odborné způsobilosti v prevenci rizik v aktuální verzi
 • Informace k první zkoušce a k přihlášení na zkoušku
 • Informace k periodické zkoušce a k přihlášení na zkoušku

Poplatek za zkoušky odborné způsobilosti v prevenci rizik předem nehraďte, lze uhradit až po vyplnění písemné přihlášky, kterou obdržíte od administrátorky zkoušky a po obdržení vystavené faktury.

Poplatek za zkoušku nelze hradit v hotovosti. Zkoušky provádí akreditovaná organizace: Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR, z.s.