Valná hromada 2020 – pozvánka

8. a 9. června 2020 odborný seminář, 9. června od 10:00 Valná hromada 2020 a Volby 2020-2025

Místo konání semináře s valnou hromadou: Brno, Hotel Panská lícha, Panská lícha 6

ONLINE PŘIHLÁŠKA

…podrobnosti a „papírová“ přihláška ke stažení viz níže v souboru ke stažení


8. června 2020 – odborný seminář na téma:

 • Správné zpracování kategorizace pracovních činností včetně dalších povinností organizací z toho plynoucí a povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
  • Přednáší: MUDr. Barbara Gazdíková

9. června 2020 – odborný seminář na téma:

 • Hlásiče požáru – typy autonomní detekce
  • přednáší Ing. Pavel Klega
 • Valná hromada 2020, Volby 2020-2025
  • (Valná hromada je určena pro členy asociace a účast je zdarma)

NÁVRH PROGRAMU VALNÉ HROMADY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR, z.s. konané 09.06.2020 v Brně od 10 hod.

 1. Uvítání
 2. Volba mandátní, volební a návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti asociace – přednese Bc. Urbánek
 4. Zpráva o výsledku kontroly hospodaření
 5. Návrh čerpání rozpočtu na rok 2020, body 4. a 5. přednese předseda komise
 6. Diskuze – včetně vyzvání přítomných, aby v přestávce vhodili volební lístek do schránky
 7. Přestávka 30 minut k vyhodnocení výsledku voleb
 8. Zpráva zástupce volební komise o výsledku voleb včetně jednání prezidenta a viceprezidenta asociace a členů Rady a Revizní komise
 9. Zpráva nově zvoleného prezidenta o další činnosti, včetně návrhu akcí na II. pololetí 2020 – I. pololetí 2021
 10. Schválení jednotlivých zpráv, příprava návrhu usnesení
 11. Přestávka 10 minut
 12. Přečtení návrhu usnesení, jeho schválení, závěr.

Konečný program bude schválen na zasedání Rady Asociace 8. června 2020

Soubory ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
doc 2020-06 Pozvanka seminar BOZP a PO Brno 60 KB