Soubory ke stažení

ODBORNÉ SEMINÁŘE:
POZVÁNKA bližší informace a přihláška
ONLINE PŘIHLÁŠKA

 

ZKOUŠKY A PŘÍPRAVNÉ KURZY
 
B O Z P
Přípravné kurzy ke zkouškám:
POZVÁNKA bližší informace a přihláška na přípravný pětidenní kurz zájemců k vykonání první zkoušky
ONLINE PŘIHLÁŠKA
 
POZVÁNKA bližší informace a přihláška na přípravný dvoudenní kurz zájemců k vykonání periodické zkoušky
ONLINE PŘIHLÁŠKA
 
Zkoušky odborné způsobilosti v prevenci rizik (dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění)
ZKOUŠKA (první)
Informace k první zkoušce a k přihlášení na zkoušku
Soubor ústních otázek k první zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik
 
PERIODICKÁ ZKOUŠKA
Informace k periodické zkoušce a k přihlášení na zkoušku
Soubor ústních otázek k periodické zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik
 
Společné informace ke zkouškám / periodickým zkouškám
ZKUŠEBNÍ ŘÁD ke zkoušce (první) / periodické zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik
 
P O
Přípravné kurzy ke zkouškám:
POZVÁNKA bližší informace a přihláška
ONLINE PŘIHLÁŠKA

 

ASOCIACE TECHNIKŮ BOZP a PO ČR, z.s.
Stanovy Asociace
Nabídka členství v Asociaci
 
Rozhodnutí o udělení akreditace – 2010
Rozhodnutí o prodloužení akreditace – 2013 (prodloužení akreditace o dalších 10 let)