Akreditace

Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z.s.

je držitelem akreditace od MPSV pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Tímto asociace soustavně navazuje na předchozí získané akreditace ve výchově a vzdělávání v oboru bezpečnosti práce od MŠMT a ČÚBP v Praze.

akreditace