Přihláška do asociace

(ke stažení na konci stránky)

Co je „Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z.s.“ a co Vám nabízí?

Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z.s. sdružuje odborně způsobilé osoby v oborech bezpečnosti práce a požární ochrany, jakož i ostatní zájemce o členství. Asociace je vedená u Krajského soudu v Brně L 344 v souladu ze zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění.

Jaké cíle má asociace?

 • poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby,
 • zpracovává a poskytuje informace pro potřeby svých členů,
 • podporuje společné zájmy podnikatelů, kteří jsou jejími členy,
 • organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státního odborného dozoru a ostatními orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělání, forem rekvalifikace apod., na tyto vzdělávací akce poskytuje svým členům finanční slevy,
 • vystavuje pro své členy na základě pověření a příslušných kvalifikačních zkoušek osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce.

Jaká práva má člen asociace?

 • k odběru Zpravodaje bezplatně,
 • k odběru plánovaných metodických materiálů,
 • k bezplatné konzultaci problémů z oblasti BOZP a PO,
 • k bezplatnému rozšiřování a propagaci patentů, návrhů,
 • k úplatnému odběru tiskovin a dalších materiálů vydávaných pro potřeby členů mimo stanovený plán,
 • k přednostnímu zařazení do vzdělávacích akcí s poskytnutím slevy,
 • podílet se na činnosti orgánů asociace a na jejich akcích.

Jaké má povinnosti člen asociace?

 • zúčastňovat se výchovně vzdělávacích akcí, které asociace pořádá
 • zúčastňovat se valných hromad asociace, na kterých se nejen hodnotí dosažené výsledky za uplynulý kalendářní rok, ale i projednávají cíle činností asociace tak, aby vyhovovaly odborné profesní veřejnosti, tedy členům asociace. Účast členů na valné hromadě je bezplatná. Valné hromady se konají vždy první týden v červnu, pozvánky obdrží členové vždy alespoň 1 měsíc předem.

Jaké jsou podmínky v členství v asociaci?

 • Členství vzniká podáním přihlášky na adresu asociace. Na základě zaslané přihlášky bude vyfakturován zaměstnavateli nebo přímo členu členský příspěvek asociace na příslušný kalendářní rok. Uhrazením členského příspěvku (1000,- Kč) vzniká nárok na využívání všech členských služeb.

Na co je členský příspěvek využíván?

 • Z členských příspěvků jsou hrazeny náklady na tisk, poštovné, honorář za materiály do Zpravodaje a metodické materiály, dále na provoz sekretariátu (1 pracovník). Z příspěvků je také hrazen náklad na zasedání rady asociace a dozorčí rady.

Kdy asociace vznikla a kolik má členů?

 • Asociace bezpečnostních techniků, z.s. vznikla v roce 1988 jako „Klub bezpečnostních techniků“. První akci klub uspořádal na jaře 1989. V roce 1990 vznikla z Klubu bezpečnostních techniků asociace, která měla k 1. lednu 2000 více jak 600 členů.

Jak je možné se do asociace přihlásit?

 • Na adrese:

Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z.s.
Sukova 49/4
602 00 BRNO

tel.: 545 210 595

 • Zasláním závazné přihlášky na e-mailovou adresu: info@asociacebozp-po.cz

Soubory ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
doc Přihláška do Asociace 66 KB
pdf Nabídka členství v Asociaci 120 KB