Úvodní stránka

Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z.s.
je akreditovaným profesním sdružením k výchově a odbornému vzdělávání pracovníků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Je vedena u Krajského soudu v Brně L 344 v souladu ze zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění.

Asociace sdružuje odborně způsobilé osoby v oboru BOZP a PO s dlouholetou praxí.

Odborné aktivity asociace jsou určeny všem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, kterým zajišťuje prostřednictvím svých členů komplexní služby BOZP a PO (např. školení zaměstnanců, zpracování potřebné dokumentace, sledování plnění úkolů v organizacích vyplývajících z právních předpisů, např. povinnosti zaměstnavatelů atd.).

Přípravné kurzy OZO a zkoušky OZO v prevenci rizik:

Přípravný kurz k získání odborné způsobilosti v prevenci rizik pro začátečníky

 • 27. – 29.08. + 03. – 04.09.2024
 • 15. – 17.10. + 22. – 23.10.2024
 • 29. – 31.01. + 04. – 05.02.2025
 • 08. – 10.04. + 15. – 16.04.2025
 • 13. – 15.05. + 20. – 21.05.2025

Kurz k prodloužení odborné způsobilosti v prevenci rizik

 • 03. – 04.09.2024
 • 22. – 23.10.2024
 • 04. – 05.02.2025
 • 15. – 16.04.2025
 • 20. – 21.05.2025

Jednodenní intenzivní kurz k prodloužení odborné způsobilosti v prevenci rizik

 • 25.09.2024
 • 09.10.2024
 • 10.03.2025
 • 19.05.2025

Zkouška odborné způsobilosti v prevenci rizik

 • 26.09.2024
 • 10.10.2024
 • 28.11.2024
 • 05.12.2024
 • 11.03.2025
 • 20.05.2025
 • 17.06.2025
 • 24.06.2025

Přípravný kurz k získání odborné způsobilosti technik PO:

 • 29. – 30.10. + 05. – 07.11.2024
 • 11. – 12.03. + 18. – 20.03.2025

Odborné semináře k aktuálním tématům:

 • 28.01.2025 – Hradec Králové
 • 18.02.2025 – Praha
 • 18.03.2025 – Brno
 • 04. – 05.06. 2025 – odborný seminář + valná hromada

Školení lešenářů k prodloužení platnosti a k získání profesního osvědčení „lešenář“:

 • 20.01.2025
 • 03.02.2025

Kurz instruktorů obsluh VZV vysokozdvižných vozíků (Brno)

 • 08.09.2024