Úvodní stránka

Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z.s.
je akreditovaným profesním sdružením k výchově a odbornému vzdělávání pracovníků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Je vedena u Krajského soudu v Brně L 344 v souladu ze zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění.

Asociace sdružuje odborně způsobilé osoby v oboru BOZP a PO s dlouholetou praxí.

Odborné aktivity asociace jsou určeny všem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, kterým zajišťuje prostřednictvím svých členů komplexní služby BOZP a PO (např. školení zaměstnanců, zpracování potřebné dokumentace, sledování plnění úkolů v organizacích vyplývajících z právních předpisů, např. povinnosti zaměstnavatelů atd.).

Přípravné kurzy OZO a zkoušky OZO v prevenci rizik:

Přípravný kurz k získání odborné způsobilosti v prevenci rizik pro začátečníky

 • 31.01. – 02.02. + 07. – 08.02. 2024
 • 10. – 12.04. + 18. – 19.04. 2024
 • 15. – 17.05. + 23. – 24.05. 2024

Kurz k prodloužení odborné způsobilosti v prevenci rizik

 • 01. – 02.02. 2024
 • 11. – 12.04. 2024
 • 16. – 17.05. 2024

Jednodenní intenzivní kurz k prodloužení odborné způsobilosti v prevenci rizik

 • 26.02. 2024
 • 13.05. 2024
 • 17.06. 2024

Zkouška odborné způsobilosti v prevenci rizik

 • 07.12. 2023
 • 27.02. 2024
 • 12.03. 2024
 • 14.05. 2024
 • 21.05. 2024
 • 18.06. 2024
 • 25.06. 2024

Přípravný kurz k získání odborné způsobilosti technik PO:

 • 14. – 15.03. + 20. – 22.03. 2024

Odborné semináře k aktuálním tématům:

 • 13.02. 2024 – Hradec Králové
 • 14.02. 2024 – Praha
 • 20.03. 2024 – Brno
 • 05. – 06.06. 2024 – odborný seminář + valná hromada

Školení lešenářů k prodloužení platnosti a k získání profesního osvědčení „lešenář“:

 • 19.01. 2024
 • 09.02. 2024