Úvodní stránka

Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z.s. je akreditovaným profesním sdružením k výchově a odbornému vzdělávání pracovníků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Je vedená u Krajského soudu v Brně L 344 v souladu ze zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění.

Asociace sdružuje odborně způsobilé osoby v oboru BOZP a PO s dlouholetou praxí.

Odborné aktivity asociace jsou určeny všem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, kterým zajišťujeme prostřednictvím svých členů komplexní služby BOZP a PO (např. školení zaměstnanců, zpracování potřebné dokumentace, sledování plnění úkolů v organizacích vyplývajících z právních předpisů, např. povinnosti zaměstnavatelů atd.).

Termíny plánovaných akcí:

Odborné semináře k aktuálním tématům:

 • 30.11. 2023 – k aktuálním tématům – bude upřesněno
 • 24.01. 2024 – Hradec Králové
 • 14.02. 2024 – Praha
 • 13.03. 2024 – Brno
 • 05. – 06.06. 2024 – odborný seminář + valná hromada

Přípravné kurzy OZO a zkoušky OZO v prevenci rizik:

 • přípravný kurz k získání OZO v prevenci rizik pro začátečníky
  • 30.08. – 01.09. + 06. – 07.09. 2023
  • 25. – 26.10. + 01.- 03.11. 2023
  • 31.01. – 02.02. + 07. – 08.02. 2024
  • 10. – 12.04. + 18. – 19.04. 2024
  • 15. – 17.05. + 23. – 24.05. 2024
 • kurz k prodloužení odborné způsobilosti v prevenci rizik
  • 31.08. – 01.09. 2023
  • 01. – 02.02. 2024
  • 11. – 12.04. 2024
  • 16. – 17.05. 2024
 • jednodenní intenzivní kurz k prodloužení odborné způsobilosti v prevenci rizik
  • 25.09. 2023
  • 09.10. 2023
  • 27.11. 2023
  • 26.02. 2024
  • 13.05. 2024
  • 17.06. 2024
 • zkouška OZO v prevenci rizik
  • 26.09. 2023
  • 10.10. 2023
  • 27.10.2023
  • 28.11. 2023
  • 07.12. 2023
  • 27.02. 2024
  • 12.03. 2024
  • 14.05. 2024
  • 21.05. 2024
  • 18.06. 2024
  • 25.06. 2024

Přípravný kurz k získání odborné způsobilosti technik PO:

 • 14. – 15.03. + 20. – 22.03. 2024

Školení lešenářů k prodloužení platnosti a k získání profesního osvědčení „lešenář“:

 • 19.01. 2024
 • 09.02. 2024