Zkoušky BOZP 2023

Zkoušky / periodické zkoušky odborné způsobilosti BOZP v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

Poplatek:

 • 4500,- Kč (1 opravná zkouška je zdarma)
 • 4200,- Kč pro členy Asociace (1 opravná zkouška je zdarma)

Termíny:

 • 07. březen 2023
 • 23. květen 2023
 • 20. červen 2023
 • 27. červen 2023
 • 26. září 2023
 • 10. října 2023
 • 27. října 2023
 • 28. listopadu 2023

 • 27. února 2024

 • 12. března 2024
 • 14. května 2024
 • 21. května 2024
 • 18. června 2024
 • 25. června 2024

Maximální počet přihlášených do jednotlivých termínů je 6 uchazečů.

V případě, že počet předběžně vyhlášených termínů nebude stačit většímu počtu zájemců o zkoušku, budou vyhlášeny další termíny, a to tak, aby všichni z přihlášených mohli být uspokojeni.


V sekci Soubory ke stažení najdete potřebné soubory:

 • Zkušební řád
 • Soubor ústních otázek ke zkouškám odborné způsobilosti v prevenci rizik v aktuální verzi
 • Informace k první zkoušce a k přihlášení na zkoušku
 • Informace k periodické zkoušce a k přihlášení na zkoušku

Poplatek za zkoušky odborné způsobilosti v prevenci rizik předem nehraďte, lze uhradit až po vyplnění písemné přihlášky, kterou obdržíte od administrátorky zkoušky a po obdržení vystavené faktury.

Poplatek za zkoušku nelze hradit v hotovosti. Zkoušky provádí akreditovaná organizace: Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR, z.s.