Zkoušky BOZP 2024

Zkoušky / periodické zkoušky odborné způsobilosti BOZP v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

Poplatek:

  • 4500,- Kč (1 opravná zkouška je zdarma)
  • 4200,- Kč pro členy Asociace (1 opravná zkouška je zdarma)

Termíny:

  • 14. května 2024
  • 21. května 2024
  • 18. června 2024
  • 25. června 2024

Maximální počet přihlášených do jednotlivých termínů je 6 uchazečů.

V případě, že počet předběžně vyhlášených termínů nebude stačit většímu počtu zájemců o zkoušku, budou vyhlášeny další termíny, a to tak, aby všichni z přihlášených mohli být uspokojeni.


V sekci Soubory ke stažení najdete potřebné soubory:

  • Zkušební řád
  • Soubor ústních otázek ke zkouškám odborné způsobilosti v prevenci rizik v aktuální verzi
  • Informace k první zkoušce a k přihlášení na zkoušku
  • Informace k periodické zkoušce a k přihlášení na zkoušku

Poplatek za zkoušky odborné způsobilosti v prevenci rizik předem nehraďte, lze uhradit až po vyplnění písemné přihlášky, kterou obdržíte od administrátorky zkoušky a po obdržení vystavené faktury.

Poplatek za zkoušku nelze hradit v hotovosti. Zkoušky provádí akreditovaná organizace: Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR, z.s.