Seminář: Brno


Detaily události


Brno, Vinařská 499/5 (v prostorách menzy Masarykovy univerzity – parkování bezplatně přímo v areálu, příjezd z ul. Lipová nebo z ul. Hlinky, přímé spojení MHD z hlavního nádraží – TRAM č. 1)

Téma semináře:

 1. Vyhrazená technická zařízení v praxi – část elektro, AKTUÁLNÍ POZNATKY Z PRAXE
  • Co přinesly nové předpisy k zajištění bezpečnosti pracoviště při provozu EZ? Zákonné povinnosti a navazující legislativa
  • Zákon o VTZ ve vztahu k činnostem a povinnostem při provozu EZ podrobněji
  • Vyhrazená elektrická zařízení, jejich rozdělení, požadavky na zajištění bezpečnosti a provádění revizí
  • Kvalifikace osob provádějících obsluhu a práci na elektrických zařízeních, nové požadavky
  • Požární bezpečnost staveb – ČSN 73 08xx ve vztahu k elektrické instalaci a rozvodům
  • Hlavní vypínač elektrické instalace, central / total stop, normativní požadavky, funkce
  • Elektrická požární signalizace (EPS) a její zřizování
 2. Chemické látky – praktická doporučení při nakládání s často používanými NCHL
  • Diizokyanáty – bezpečné zacházení, kde se vyskytují, zdravotní rizika
  • Školení o bezpečnosti podle nařízení REACH, doporučení provozních pravidel
 3. Zákoník práce – aktuální změny
  • Praktické dopady změn z pohledu zajištění BOZP
  • Nové podmínky k výkonu práce na dálku
 4. Bezpečnost dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (BOZ)
  • Odpovědnost školy za BOZ
  • Spolupráce ředitele, odborně způsobilé osoby a pedagogů
  • Základy práce s riziky, příklady závažných rizik ve školách, činnost odborně způsobilé osoby

Program:

 • 09:00 – 16:00 hod. (prezence od 08:30)

Účastnický poplatek:

 • 3400 Kč/osoba
 • 2900 Kč/osoba pro členy Asociace

Bližší informace a přihlášku najdete v příloze níže…

Pro přihlášení se na tento seminář můžete také využít ONLINE FORMULÁŘ

Soubory ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf Seminář BOZP a PO 2023_11_30 162 KB