Valná hromada 2024


Detaily události


  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu
  3. Volba mandátové, návrhové a volební komise
  4. Zpráva o činnosti asociace za období do 05/2024
  5. Zpráva o hospodaření za rok 2023 (včetně projednání hospodářského výsledku)
  6. Plán činnosti na další období
  7. Návrh čerpání rozpočtu na rok 2024 – 06/2025
  8. Změna stanov / Dovolba člena revizní komise asociace
  9. Různé
  10. Závěr

Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení Vaší předpokládané účasti na e-mail: info@asociacebozp-po.cz

Plnou moc k zastoupení na valné hromadě si případně vyzvedněte u I. viceprezidentky Ing. Čiháčkové, e-mail: info@asociacebozp-po.cz, tel: 545 210 595, 605 557 547

Soubory ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf Valná hromada 2024 149 KB