Zpráva o činnosti asociace 12/2017

Vážení členové asociace,

jednání rady se uskutečňuje každé čtvrtletí. Na těchto jednáních jednotliví členové vždy informují o stavu plnění svěřených úkolů a jsou rozdělovány úkoly nové. Na valné hromadě členové rady prezentovali svojí činnost za uplynulé období.

Tak jako každý rok, tak i v roce 2017 pro Vás asociace pořádala výchovně vzdělávací akce na různých místech naší republiky. Letos se tyto akce konaly ve Vysokém Mýtu,  Praze, Plzni a v Brně.

Valná hromada se konala 6. června 2017 v penzionu Mítkov – Brandýs nad Orlicí, kde valná hromada schválila veškeré předložené návrhy vč. návrhu na čerpání rozpočtu na rok 2018, vč. kooptací nových členů do rady asociace – Ing. Perdikis a Ing. Vokurkovou a do revizní komise Ing. Smolíkovou – viz vedení asociace.

Na stránkách asociace jsou průběžně ihned po vyhlášení zveřejňovány aktuální termíny přípravných kurzů a zkoušek/periodických zkoušek odborné způsobilosti v prevenci rizik
na rok 2018, vč. veškerých změn. Důležité informace (termíny seminářů, novinky, …) jsou zveřejňovány i na Facebooku asociace.

V prosinci byly spuštěny nové webové stránky asociace. Kromě toho, že jsou optimalizované k zobrazování na mobilních zařízeních, přináší i pár novinek, např. na všechny semináře a přípravné kurzy ke zkouškám se nově můžete přihlašovat online přes formuláře na webových stránkách.

Stejně jako v každé zprávě, tak i nyní připomínáme, že v kontaktních údajích máte místo pro zprávy, kde nám můžete odeslat svůj dotaz, námět, názor, připomínku, případně
i další postřehy z oblasti BOZP a PO.

Vaše Rada asociace