Dvoudenní seminář a workshop BOZP a PO


Detaily události


Dvoudenní odborný seminář a workshop BOZP a PO


Určený pro:

 • OZO v prevenci rizik, techniky BOZP
 • OZO v PO, techniky PO
 • vedoucí zaměstnance
 • širokou odbornou veřejnost

Program:

5. června

 1. Požární ochrana – novinky v požární ochraně
  • Elektrická požární signalizace – změny v předpisech k projektování a zajištění provozu EPS, nové principy detekce požáru, lhůty a obsah revizí a kontrol systému EPS, požadavky na funkční zkoušky a pravidelné kontroly při provozu, požadavky na zabezpečení skladů s vysokými a velmi vysokými regály
  • Změny v technických podmínkách požární ochrany staveb a změny související s postupným nabytím účinnosti nového stavebního zákona
  • Trendy ve využití obnovitelných zdrojů a dopady na zajištění požární ochrany – nabíjecí stanice, fotovoltaika a vozidla s alternativními pohony
  • Dokumentace zdolávání požáru – podmínky vypracování, metodika

Lektor: Ing. Zdeněk Hošek

 1. Ochrana měkkých cílů ve školách, školských zařízeních a administrativních objektech
  • Možné scénáře útoků na MC, možnosti zapojení OZO v prevenci rizik, TPO/OZO v PO do problematiky ochrany měkkých cílů,
  • Nutná sebeobrana, krajní nouze, praktické rady a doporučení,
  • Útočník v akci – co dělat? – možnosti postupů.

Na téma bude navazovat workshop se simulacemi technik ke zvýšení osobní bezpečnosti.

Garant: Ing. Jiří Kocourek

 1. WORKSHOP – sebeobrana – nebojte se bránit
  • Taktika sebeobrany v kontextu ohrožení napadením nebo jiným násilným útokem z příčiny své funkce, postavení či pohlaví
  • Zbraň versus sebeobrana

6. června

BOZP – problematika nemocí z povolání

 • Posuzování a odškodňování pracovních úrazů, úrazový děj, příčinná souvislost -zkušenosti z praxe
 • Hodnocení úrazů a pracovních úrazů z medicínského pohledu
 • Aktuality v nemocech z povolání: onemocnění pohybového aparátu, covid 19 a další infekce
 • Vztah kategorie práce a vzniku NZP. Změny ve vyhl. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.

Lektor: MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D.

 

Přihláška na seminář viz příloha PDF str. 2 – není k dispozici online přihlašovací formulář.


Po skončení semináře následuje Valná hromada 2024 „Asociace BOZP a PO“

Soubory ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf Dvoudenní seminář 2024 176 KB