Zpráva o činnosti asociace 12/2018

Vážení členové asociace,

i v roce 2018 pro Vás asociace pořádala výchovně vzdělávací akce na různých místech naší republiky. Tentokrát tomu bylo v Hradci Králové, Plzni, Praze a v Brně. Rovněž v souladu s plánem výchovně vzdělávacích akcí se konaly zkoušky odborné způsobilosti v prevenci rizik, dále přípravné kurzy na tyto zkoušky a přípravné zkoušky na zkoušky Technik PO.
Na stránkách asociace jsou vždy průběžně zveřejňovány aktuální termíny a veškeré změny. Tyto informace jsou zveřejňovány i na Facebooku asociace.

Členové rady na svých jednáních vždy informují o stavu plnění svěřených úkolů a jsou jim rozdělovány úkoly nové. Celkové shrnutí práce jednotlivých členů rady je vždy prezentováno na valné hromadě. Úkolem této zprávy není do podrobnosti informovat o všech krocích asociace. Podrobně jsou členové informováni na valných hromadách. Aktivní členové zúčastňující se valných hromad tak mají přehled o činnosti asociace, o zprávě revizní komise o výsledcích hospodaření asociace za uplynulé období vč. návrhu plánu činnosti a čerpání rozpočtu na další období. Valná hromada se v roce 2018 konala v Telči dne 5.6.2018.

Na základě návrhu některých členů rady bylo rozhodnuto předložit valné hromadě návrh na změnu v distribuci odesílání zpravodajů z tištěné formy na elektronickou formu. O návrhu změn ve vydávání zpravodajů byli všichni členové v pozvánce na valnou hromadu informování s tím, aby měli možnost uplatnit své připomínky. Jedná se o zveřejnění Zpravodaje BOZP a PO na webových stránkách – k dispozici v členské sekci pod heslem, heslo se bude měnit každý rok a je zasíláno před zveřejněním zpravodaje všem členům asociace. Návrh byl na valné hromadě přijat, proto již zpravodaj BOZP a PO 2018 byl vydán elektronicky. V tištěné formě se zpravodaj vydává i nadále pro několik členů, kteří nemají možnost elektronické komunikace.  Ostatní členové jsou vždy předem informováni mailem o vyvěšení Zpravodaje BOZP a PO na webových stránkách. Na webových stránkách v členské sekci jsou pod dalším heslem ukládány prezentace ze seminářů, toto heslo je vždy sděleno pouze účastníkům vzdělávacích akcí.   

Dnem 30.9.2018 ukončil činnost odborného garanta u zkoušek odborné způsobilosti v prevenci rizik Ing. Ivan Němec, Ph.D. (odešel do důchodu). Nahradil ho Ing. Jakub Marek – schválen na MPSV.

Stejně jako v každé zprávě, tak i nyní připomínáme, že v kontaktních údajích máte místo pro zprávy, kde nám můžete odeslat svůj dotaz, námět, názor, připomínku, případně
i další postřehy z oblasti BOZP a PO.

Vaše Rada asociace

Zpráva o činnosti asociace 12/2017

Vážení členové asociace,

jednání rady se uskutečňuje každé čtvrtletí. Na těchto jednáních jednotliví členové vždy informují o stavu plnění svěřených úkolů a jsou rozdělovány úkoly nové. Na valné hromadě členové rady prezentovali svojí činnost za uplynulé období.

Tak jako každý rok, tak i v roce 2017 pro Vás asociace pořádala výchovně vzdělávací akce na různých místech naší republiky. Letos se tyto akce konaly ve Vysokém Mýtu,  Praze, Plzni a v Brně.

Valná hromada se konala 6. června 2017 v penzionu Mítkov – Brandýs nad Orlicí, kde valná hromada schválila veškeré předložené návrhy vč. návrhu na čerpání rozpočtu na rok 2018, vč. kooptací nových členů do rady asociace – Ing. Perdikis a Ing. Vokurkovou a do revizní komise Ing. Smolíkovou – viz vedení asociace.

Na stránkách asociace jsou průběžně ihned po vyhlášení zveřejňovány aktuální termíny přípravných kurzů a zkoušek/periodických zkoušek odborné způsobilosti v prevenci rizik
na rok 2018, vč. veškerých změn. Důležité informace (termíny seminářů, novinky, …) jsou zveřejňovány i na Facebooku asociace.

V prosinci byly spuštěny nové webové stránky asociace. Kromě toho, že jsou optimalizované k zobrazování na mobilních zařízeních, přináší i pár novinek, např. na všechny semináře a přípravné kurzy ke zkouškám se nově můžete přihlašovat online přes formuláře na webových stránkách.

Stejně jako v každé zprávě, tak i nyní připomínáme, že v kontaktních údajích máte místo pro zprávy, kde nám můžete odeslat svůj dotaz, námět, názor, připomínku, případně
i další postřehy z oblasti BOZP a PO.

Vaše Rada asociace