Zpráva o činnosti asociace 12/2015

Vážení členové asociace,

připomínáme, že na valné hromadě, která se konala 9. 6. 2015 v Přibyslavi, bylo zvoleno nové vedení a nová revizní komise. U obou orgánů došlo k výraznějším změnám v personálním obsazení – viz „vedení asociace„.

V červnu 2015 proběhla kontrola dodržování povinností vyplývajících z projektu zkoušek odborné způsobilosti v prevenci rizik. Ze strany MPSV byl shledán soulad s projektem v naplňování všech povinností a předpokladů pro udělení akreditace.

Na prvním jednání rady asociace v září 2015 byly rozděleny konkrétní pracovní úkoly pro každého člena rady. V prosinci 2015 se konalo další jednání rady, na kterém jednotliví členové informovali o plnění přidělených úkolů.

Byl odsouhlasený Plán výchovně vzdělávacích akcí na I. pololetí roku 2016 (doškolování členů asociace) – v současnosti je již zveřejněn.

Termíny přípravných kurzů a zkoušek odborné způsobilosti v prevenci rizik jsou rovněž zveřejněny.

Školící a zkušební činnost je jedním ze stěžejních úkolů v práci asociace, neboť to vede ke zvyšování úrovně práce osob odborně způsobilých v prevenci rizik..

Aktuálně se řeší v souladu s platným občanským zákoníkem veškeré legislativní podmínky ke spolkovému rejstříku vedenému Krajským soudem v Brně, kde je „Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany“ zapsána. Za názvem asociace se připojuje zkratka z. s., což značí „zapsaný spolek“.

Připomínáme, že v kontaktních údajích máte místo pro zprávy, kde nám můžete odeslat svůj dotaz, námět, názor, připomínku, případně i další postřehy z oblasti BOZP a PO.

 

Vaše Rada asociace